Tìm hiểu dịch vụ tư vấn hợp đồng

Khi nền kinh tế thị trường phát triển, những vấn đề pháp lý sẽ được quan tâm hơn. Nền kinh tế tập trung lớn, không còn phát triển mạnh mún như trước. Đó là lý do mà những vấn đề liên quan đến hợp đồng được quan tâm nhiều hơn. Để giúp đỡ cho những công ty còn yếu về phát luật, dịch vụ tư vấn hợp đồng đã ra đời.
Dịch vụ tư vấn hợp đồng là gì?
Dịch vụ tư vấn hợp đồng sẽ tư vấn cho khách hàng mọi mặt về hợp đồng từ đặc điểm, hình thức, những nội dung cơ bản cần có trong quá trình soạn thảo hợp đồng đến những vấn đề cần sửa đổi hay chấm dứt và những vấn đề sau hợp đồng như thực hiện hay xử lý vi phạm hay giải quyết tranh chấp.
Cụ thể như sau:
Trong vấn đề soạn thảo hợp đồng:
- Chuẩn bị những nguồn, cơ sở pháp lý, văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động.
- Tìm hiểu về các bên trong hợp đồng để điều chỉnh những điều khoản sao cho hợp lý nhất, đảm bảo được lợi ích của cá nhân hoặc doanh nghiệp.
- Giải thích cho khách hàng hiểu về những vấn đề pháp lý và những điều khoản nên có trong hợp đồng.
- Tham gia tư vấn, soạn thảo, đàm phán hợp đồng nếu có ủy quyền.
- Đưa ra ý kiến về những điều hoản trong hợp đồng để khách hàng đánh giá và đàm phán ký kết.
- Rà soát lại tất cả những vấn đề liên quan đến hợp đồng trước khi ký kết chính thức.
Trong vấn đề thực hiện hợp đồng:
- Tư vấn những quyền và nghĩa vụ của khách hàng chiếu theo hợp đồng.
- Tư vấn những quyền và nghĩa vụ của khách hàng khi hoàn cảnh thay đổi, có một sự kiện pháp lý hoặc hành vi pháp lý nào đó phát sinh.
Trong vấn đề xử lý vi phạm hợp đồng:
- Thỏa thuận mức độ bồi thường.
- Tư vấn những trường hợp cần và có thể được bồi thường.
Trong vấn đề giải quyết tranh chấp hợp đồng:
- Tư vấn về trình tự giải quyết: đàm phán, thỏa thuận hay khởi kiện.
- Tư vấn cách giả quyết có lợi nhất cho khách hàng.
Trong vấn đề sửa đổi, chấm dứt hợp đồng:
- Tư vấn cách thức sửa đổi hợp đồng.
- Tư vấn những trường hợp được chấm dứt hợp đồng.
- Tư vấn về thời hiệu khởi kiện.
Sự cần thiết của dịch vụ tư vấn hợp đồng
Đời sống dân sự rất phức tạp, có rất nhiều mối quan hệ cần điều chỉnh, các loại hợp đồng cũng rất đa dạng. Từ hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mượn, hợp đồng tặng cho,… cho đến hợp đồng dân sự trong cuộc sống. Để tìm hiểu kỹ càng về tất cả những loại hợp đồng này, bạn cần phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Đồng thời, không phải tất cả đều có khả năng về lĩnh vực này. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn nên tìm đến dịch vụ tư vấn hợp đồng trước khi ký kết.
09/02/2018

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *